نمایش دادن همه 34 نتیجه

بانکه 3 عددی شیشه ای کد 90301017

ابعاد سایز کوچک :   10.3 × 7.2 × 7.2
ابعاد سایز متوسط : 12.5 × 9 × 9
ابعاد سایز بزرگ :    13.5 × 9.5 × 9.5

بانکه 3 عددی شیشه ای کد 90301040

ابعاد سایز کوچک :  11 × 10 × 10
ابعاد سایز متوسط : 13 × 11 × 11
ابعاد سایز بزرگ :    16.5 × 11 × 11

بانکه 3 عددی شیشه ای کد 90301042

ابعاد سایز کوچک :  11.5 × 10 × 10
ابعاد سایز متوسط : 13.5 × 12 × 12
ابعاد سایز کوچک :  16.5 × 15 × 15

بانکه 3 عددی شیشه ای کد 90301043

ابعاد سایز کوچک :   8.5 × 11 × 11
ابعاد سایز متوسط : 11.5 × 11.5 × 11.5
ابعاد سایز بزرگ :    13.5 × 11.5 × 11.5

بانکه 3 عددی شیشه ای کد 90301103

216,000 تومان800,000 تومان
ابعاد سایز بزرگ : 14.5 × 11.5 × 11.5 ابعاد سایز متوسط : 12.5 × 11 × 11 ابعاد سایز کوچک : 10 × 11 × 11

بانکه 3 عددی شیشه ای مدل D8.5 کد 90301033

ابعاد سایز کوچک :   10.8 × 8.5 × 8.5
ابعاد سایز متوسط : 15.7 × 8.5 × 8.5
ابعاد سایز بزرگ :    20.8 × 8.5 × 8.5

بانکه 3 عددی شیشه ای مدل D9 کد 90301012

ابعاد سایز کوچک :  13.5 × 9 × 9 ابعاد سایز متوسط : 19 × 9 × 9 ابعاد سایز بزرگ :    24 × 9 × 9

بانکه 3 عددی شیشه ای مدل D9 کد 90301041

ابعاد سایز کوچک :  14.5 × 9 × 9
ابعاد سایز متوسط : 19 × 9 × 9
ابعاد سایز بزرگ :    24 × 9 × 9

بانکه 3 عددی شیشه ای مدل D9 کد 90301099

205,000 تومان900,000 تومان
ابعاد سایز کوچک : 10.7 × 9 × 9 ابعاد سایز متوسط : 15.8 × 9 × 9 ابعاد سایز بزرگ : 20.5 × 9 × 9

بانکه 3 عددی شیشه ای مدل D9.5 کد 90301013

ابعاد سایز کوچک :  11 × 10 × 10
ابعاد سایز متوسط : 13 × 10 × 10
ابعاد سایز بزرگ :    16 × 10 × 10

بانکه 3 عددی شیشه ای مدل D9.5 کد 90301024

ابعاد سایز کوچک :  12.7 × 9.5 × 9.5 ابعاد سایز متوسط : 16.7 × 9.5 × 9.5 ابعاد سایز بزرگ :    20.5 × 9.5 × 9.5

بانکه 3 عددی شیشه ای مدل SQ10 کد 90301123

152,000 تومان880,000 تومان
ابعاد سایز 1 : 20.6 × 10 × 10 ابعاد سایز 2 : 14.7 × 10 × 10 ابعاد سایز 3 : 10.7 × 10 × 10

بانکه 3 عددی شیشه ای مدل SQ8 کد 90301020

ابعاد سایز کوچک :   10.5 × 8 × 8
ابعاد سایز متوسط : 12.5 × 8 × 8
ابعاد سایز بزرگ :    15.5 × 8 × 8

بانکه 3 عددی شیشه ای مدل SQ8 کد 90301110

128,000 تومان740,000 تومان
ابعاد سایز بزرگ : 20.7 × 8 × 8 ابعاد سایز متوسط : 12.7 × 8 × 8 ابعاد سایز کوچک : 10.7 × 8 × 8

بانکه 4 عددی شیشه ای کد 90301039

ابعاد سایز 1 : 10.5 × 7.5 × 7.5
ابعاد سایز 2 : 12.5 × 9 × 9
ابعاد سایز 3 : 13.5 × 9.5 × 9.5
ابعاد سایز 4 : 14.5 × 10 × 10

بانکه 4 عددی شیشه ای مدل D10 کد 90301029

ابعاد سایز 1 : 10.5 × 10 × 10
ابعاد سایز 2 : 12.5 × 10 × 10
ابعاد سایز 3 : 15.5 × 10 × 10
ابعاد سایز 4 : 20.5 × 10 × 10

بانکه 4 عددی شیشه ای مدل D6 کد 90301121

ابعاد سایز 1 : 20.5 × 6 × 6
ابعاد سایز 2 : 15.5 × 6 × 6
ابعاد سایز 3 : 12.5 × 6 × 6
ابعاد سایز 4 : 10.5 × 6 × 6

بانکه 4 عددی شیشه ای مدل D6 کد 90302005

ابعاد سایز 1 : 8.3 × 6 × 6 ابعاد سایز 2 : 10.6 × 6 × 6 ابعاد سایز 3 : 12.7 × 6 × 6 ابعاد سایز 4 : 15.6 × 6 × 6

بانکه 4 عددی شیشه ای مدل D8.5 کد 90301019

ابعاد سایز 1 : 8.6 × 8 × 8 ابعاد سایز 2 : 10.8 × 8 × 8 ابعاد سایز 3 : 12.8 × 8 × 8 ابعاد سایز 4 : 15.8 × 8 × 8

بانکه 4 عددی شیشه ای مدل D9 کد 90301120

155,000 تومان990,000 تومان
ابعاد سایز 1 : 28.5 × 9 × 9 ابعاد سایز 2 : 24.5 × 9 × 9 ابعاد سایز 3 : 19.5 × 9 × 9 ابعاد سایز 4 : 13.5 × 9 × 9 ابعاد درب : 6 سانت

بانکه 4 عددی شیشه ای مدل D9 کد 90301124

205,000 تومان1,370,000 تومان
ابعاد سایز 1 : 10.7 × 9 × 9 ابعاد سایز 2 : 15.8 × 9 × 9 ابعاد سایز 3 : 20.5 × 9 × 9 ابعاد سایز 4 : 30 × 9 × 9

بانکه 4 عددی شیشه ای مدل SQ6 کد 90301108

170,000 تومان740,000 تومان
ابعاد سایز 1 : 20.7 × 6 × 6 ابعاد سایز 2 : 18.7 × 6 × 6 ابعاد سایز 3 : 15.7 × 6 × 6 ابعاد سایز 4 : 10.7 × 6 × 6

بانکه 4 عددی شیشه ای مدل SQ6.3 کد 90301084

ابعاد سایز 1 : 15.7 × 6.3 × 6.3 ابعاد سایز 2 : 12.6 × 6.3 × 6.3 ابعاد سایز 3 : 10.5 × 6.3 × 6.3 ابعاد سایز 4 : 8.7 × 6.3 × 6.3

بانکه 5 عددی شیشه ای درب بامبو مدل D10 کد 90301052

ابعاد سایز 1 : 23.2 × 10 × 13.5 ابعاد سایز 2 : 19 × 10 × 13.5 ابعاد سایز 3 : 15 × 10 × 13.5 ابعاد سایز 4 : 13 × 10 × 13.5 ابعاد سایز 5 : 11 × 10 × 13.5

بانکه 5 عددی شیشه ای مدل D10 کد 90301122

ابعاد سایز 1 : 11 × 10 × 10
ابعاد سایز 2 : 12.7 × 10 × 10
ابعاد سایز 3 : 15.3 × 10 × 10
ابعاد سایز 4 : 20.5 × 10 × 10
ابعاد سایز 5 : 25.7 × 10 × 10

بانکه سه عددی شیشه ای مدل D6.5 کد 90302012

ابعاد سایز بزرگ : 15.6 × 6.5 × 8.5 ابعاد سایز متوسط : 12.5 × 6.5 × 8.5 ابعاد سایز کوچک : 10.7 × 6.5 × 8.5

بانکه سه عددی شیشه ای مدل D8.5 کد 90302007

154,000 تومان700,000 تومان
ابعاد بانکه بزرگ : 15.7 × 8.5 × 10.5 ابعاد بانکه متوسط : 12.8 × 8.5 × 10.5 ابعاد بانکه کوچک : 10.9 × 8.5 × 10.5

بشقاب 3 عددی بامبو کد 50801004

ابعاد سایز بزرگ : 1.5 × 30 × 30
ابعاد سایز متوسط : 1.5 × 25 × 25
ابعاد سایز کوچک : 1.5 × 20 × 20

تخته گوشت بامبو مدل 45-L31 کد 13-40501009 (5 سایز)

ابعاد سایز 1 : 1.5 × 21 × 31.5 ابعاد سایز 2 : 1.5 × 23.5 × 33.5 ابعاد سایز 3 : 15 × 27 × 38 ابعاد سایز 4 : 1.5 × 30 × 40 ابعاد سایز 5 : 1.5 × 31.5 × 45

تخته گوشت بامبو مدل L32 کد 40501002

ابعاد سایز 1 : 1.5 × 20 × 32.5
ابعاد سایز 2 : 1.5 × 21.5 × 34.5
ابعاد سایز 3 : 1.5 × 23.5 × 36.5
ابعاد سایز 4 : 1.5 × 25.5 × 38.5
ابعاد سایز 5 : 1.5 × 27 × 40

فلفل ساب 3 عددی بامبو مدل H21.3-16.3-13.7 کد 50401033

ابعاد سایز بزرگ : 21.3 × 5.6 × 5.6 ابعاد سایز متوسط : 16.3 × 5.6 × 5.6 ابعاد سایز کوچک : 13.7 × 5.6 × 5.6