نمایش دادن همه 5 نتیجه

بانکه 5 عددی شیشه ای درب بامبو مدل D10 کد 90301052

ابعاد سایز 1 : 23.2 × 10 × 13.5 ابعاد سایز 2 : 19 × 10 × 13.5 ابعاد سایز 3 : 15 × 10 × 13.5 ابعاد سایز 4 : 13 × 10 × 13.5 ابعاد سایز 5 : 11 × 10 × 13.5

بانکه 5 عددی شیشه ای مدل D10 کد 90301122

ابعاد سایز 1 : 11 × 10 × 10
ابعاد سایز 2 : 12.7 × 10 × 10
ابعاد سایز 3 : 15.3 × 10 × 10
ابعاد سایز 4 : 20.5 × 10 × 10
ابعاد سایز 5 : 25.7 × 10 × 10

تخته گوشت بامبو مدل 45-L31 کد 13-40501009 (5 سایز)

ابعاد سایز 1 : 1.5 × 21 × 31.5 ابعاد سایز 2 : 1.5 × 23.5 × 33.5 ابعاد سایز 3 : 15 × 27 × 38 ابعاد سایز 4 : 1.5 × 30 × 40 ابعاد سایز 5 : 1.5 × 31.5 × 45

تخته گوشت بامبو مدل L32 کد 40501002

ابعاد سایز 1 : 1.5 × 20 × 32.5
ابعاد سایز 2 : 1.5 × 21.5 × 34.5
ابعاد سایز 3 : 1.5 × 23.5 × 36.5
ابعاد سایز 4 : 1.5 × 25.5 × 38.5
ابعاد سایز 5 : 1.5 × 27 × 40

سینی بامبو مدل HOKIPO کد 50501004 (6 سایز)

ابعاد سایز 1: 3×19×29 ابعاد سایز 2: 3×23×33 ابعاد سایز 3: 3×25×36 ابعاد سایز 4: 3×26×38 ابعاد سایز 5: 3×30×44 ابعاد سایز 6: 3×33×52