نمایش دادن همه 14 نتیجه

سرویس کفگیر و ملاقه 3 پارچه شنگیا مدل Cyan کد 40104005

300,000 تومان
ابعاد کفگیر : 1.5 × 5.5 × 30.5 ابعاد قاشق توپی : 1.5 × 8 × 30.5 ابعاد قاشق : 1.5 × 5.5 × 30.3

سرویس کفگیر و ملاقه 6 پارچه شنگیا کد 40104003

تومان
ابعاد کفگیر : 2 × 8 × 31.5 ابعاد قاشق : 2 × 7 × 32 ابعاد ملاقه : 2 × 8 × 31.5 ابعاد استند : 5 × 15 × 15

سرویس کفگیر و ملاقه 6 پارچه شنگیا کد 40104004

تومان
ابعاد کفگیر : 2 × 9 × 32 ابعاد قاشق : 2.5 × 7 × 32 ابعاد ملاقه : 4 × 8 × 32 ابعاد استند : 5 × 15 × 15